Tân ngữ là gì và cách sử dụng hiệu quả

Tân ngữ là gì trong tiếng anh? Các tân ngữ được sử dụng như thế nào? Đây là dạng khác của chủ ngữ hay sao?
Đây là những câu hỏi của rất nhiều bạn khi bắt đầu làm quen với ngôn ngữ mới này. Trong tiếng việt chúng ta, thường chỉ nghe nói đến chủ ngữ (Subject) và vị ngữ (predicate) chứ chưa bao giờ nghe nói đến tân ngữ.
Vậy mà trong tiêng anh lại có. Đây là một cụm từ đặc biệt, mời bạn cùng tìm hiểu nó có ý nghĩa như thế nào trong câu tiếng anh.

Định nghĩa

Tân ngữ là gì?
Nhận định Tân ngữ (Object) trong tiếng anh là từ hoặc cụm từ chỉ đối tượng bị tác động bởi chủ ngữ, nó xuất hiện do chủ ngữ, hỗ trợ cho các phần khác trong câu.

Các loại Tân ngữ

Về cơ bản, ta có 2 loại tân ngữ là tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp.

Tân ngữ gián tiếp (indirect object)

Thường là tân ngữ chỉ đồ vật hoặc người mà hành động xảy ra là đối với (hoặc dành cho) đồ vật hoặc người đó.
Tân ngữ gián tiếp có thể đứng sau tân ngữ trực tiếp được ngăn cách bởi một giới từ hoặc cũng có thể đứng trước tân ngữ trực tiếp mà không có giới từ đi kèm. Giới từ thường dùng trong trường hợp này là for và to.
Ví dụ:
Mary sent Jonh the letter.
Ý nghĩa: Mary gửi Jonh lá thư.
Trong đó : Jonh là tân ngữ gián tiếp, the letter là tân ngữ trực tiếp
Ta thấy có thể nói theo dạng: Mary sent Jonh the letter.
Mary sent Jonh the letter = Mary sent the email to Jonh.
Ý nghĩa: Mary gửi lá thư cho Jonh.

Tân ngữ trực tiếp (direct object)

Thường là người hoặc vật đầu tiên nhận tác động của hành động đang nói đến.
Cần lưu ý: Không phải bất cứ động từ nào trong tiếng Anh cũng đòi hỏi tân ngữ đúng sau nó là một danh từ.
Một số động từ có thể yêu cầu tân ngữ đằng sau nó là một động từ khác. Đây là ngoại lệ của cách dùng tân ngữ và vẫn đúng ngữ pháp.

Trật tự của Tân ngữ

Khi cùng được nói đến thì tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp được xếp với thứ tự như sau:
– Tân ngữ gián tiếp đứng sau làm tân ngữ trực tiếp thì phải có giới từ to hoặc for:
Direct object  –  Prep. –   Indirect object

  • She teaches English to my sister.
    Ý nghĩa: Cô ấy dạy tiếng anh cho chị tôi
  • The manager made a coffee for his staff.
    Ý nghĩa: Quản lý làm pha cà phê cho nhân viên của mình.

–    Tân ngữ gián tiếp đứng trước tân ngữ trực tiếp (thường ngay sau động từ) thì không cần dùng giới từ.

Hình thức tân ngữ trong tiếng Anh

Tân ngữ có thể là:

Một Danh từ (Noun):

Ex: Her brother reads books.
Ý nghĩa: Anh của cô ấy đọc những quyển sách.

Một tính từ dùng như danh từ (Adjective used as Noun):

Ex: They must help the children.
Ý nghĩa: Họ nên giúp đỡ những đứa trẻ.

Một Đại từ (Pronoun):

Ex: My husband will not deceive me.
Ý nghĩa: Chồng của tôi sẽ không lừa dối tôi.

Một Danh động từ (Gerund):

Ex: Fat people do not like playing football.
Ý nghĩa: Những người mập không thích chơi đá bóng.

Một Động từ nguyên thể (Infinitive):

Ex: My son do not want to go.
Ý nghĩa: Con trai tôi không muốn đi.

Một Cụm từ (Phrase):

Ex: Pike know how to tell that.
Ý nghĩa: Pike biết cách nói chuyện đó như thế nào.

Một Mệnh đề (Clause):

Ex: He will tell they what I want.
Ý nghĩa: Anh ấy sẽ nói cho họ biết tôi cần cái gì.


Thực tế cho thấy tân ngữ được sử dung hầu hết trong các câu tiếng anh, nên việc tân ngữ là gì không phải là câu hỏi khó lý giải.
Nhưng đôi khi, nhiều bạn vẫn không hiểu cách áp dụng tân ngữ cách chính xác như thế nào. Việc này đòi hỏi bạn phải dựa vào bối cảnh câu mới tìm đúng cách áp dụng nói được cách thể hiện mình muốn trong câu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *